Reserveren

Het is niet verplicht te reserveren om te komen poolen of snookeren bij club 8. In het weekend adviseren we dat sowieso in verband met drukte.

Mocht u om welke reden dan ook verhinderd zijn, annuleert u dan alstublieft de reservering.

Een reservering is standaard 1 uur. Wilt u langer spelen of na middernacht reserveren, kunt u aangeven hoe lang of vanaf welke tijd u wilt spelen in de notities

In verband met de inmiddels bekende risico’s omtrent het Coronavirus, is het van belang dat u (of voor zover van toepassing één van uw huisgenoten) ten tijde van de afspraak niet één van deze klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts (vanaf 38 ℃) *

It not required to make a reservation. We do advise to make a reservation on weekends because of peak hours anyway.

If for any reason you are unable to visit, please cancel your reservation.

A standard reservation is for 1 hour. If you would like to play longer or make a reservation after midnight you can state how long you would like to play or at what time in the notes.

In concurrence with the now known risks connected to the Coronavirus, it is impportant that you (or, if applicable, one of your household) at the time of the reservation do not have one of these complaints: nose cold, runny nose, sneezing, sore throat (light) cough, shortness of breath, elevated temperature, or fever (38 ℃/100.4 °F)*