Reserveren

In verband met de huidige coronamaatregelen werken we met reserveringen. Dit willen we natuurlijk in zo goed mogelijke banen leiden en daarom vragen wij een aanbetaling van € 7,75 per persoon. Deze aanbetaling wordt verrekend aan het einde van uw bezoek en een reservering geldt voor minimaal 2 personen en minimaal 1 uur.

Mocht u om welke reden dan ook verhinderd zijn, annuleert u dan alstublieft de reservering.

Een reservering is standaard 1 uur. Wilt u langer spelen, kunt u dit aangeven in de notities

In verband met de inmiddels bekende risico’s omtrent het Coronavirus, is het van belang dat u (of voor zover van toepassing één van uw huisgenoten) ten tijde van de afspraak niet één van deze klachten heeft: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (lichte) hoest, benauwdheidsklachten, verhoging of koorts (vanaf 38 ℃) *

Wij controleren u hierop bij binnenkomst.

*) Vertoont u wel deze klachten, schrijft de huidige regelgeving voor dat uw afspraak helaas niet door kan gaan.

Because of the current coronameasures we will require reservations. We want make this work in the best possible way and that is why we ask for a deposit of € 7.75 per person. This deposit will be settled with the bill at the end of your visit and a reservation is for a minimum of 2 persons and a minimum of 1 hour.

If for any reason you are unable to visit, please cancel your reservation.

A standard reservation is for 1 hour. If you would like to play longer, you can say so in the notes.

In concurrence with the now known risks connected to the Coronavirus, it is impportant that you (or, if applicable, one of your household) at the time of the reservation do not have one of these complaints: nose cold, runny nose, sneezing, sore throat (light) cough, shortness of breath, elevated temperature, or fever (38 ℃/100.4 °F)*

You will be checked upon arrival.

*) If you do have one of the aforementioned complaints, current regulations prescribe that your reservation cannot take place